Shift operations manager

Mając doświadczenie kierownicze z zakresu bezpieczeństwa i zapobiegania stratom, możesz przewodzić jednemu z zespołów, który zwiększa wśród naszych pracowników świadomość w zakresie kradzieży i nadzorować pracę personelu zajmującego się fizyczną ochroną w sklepie. Fundamentem tego stanowiska jest zarządzanie operacyjne, ale ponieważ nieustannie szukamy nowych sposobów na doskonalenie naszej działalności, praca ta ma też wymiar strategiczny. Aby sprawdzić się w tej roli, będziesz aktywnie działać na rzecz podwyższania naszych standardów, jak również nadzorować szkolenie i rozwój członków swojego zespołu.


Apply Now Explore more roles

Aktualne oferty

Aplikuj teraz!