Stanowiska w Dziale Merchandising

Allocation Analyst

Twoja kariera na stanowisku Allocation Analyst rozpocznie się po intensywnym okresie wdrożenia. Następnie przejmiesz odpowiedzialność za określone obszary produktowe i będziesz realizować odpowiednie strategie biznesowe, które przyczynią się do poprawy wyniku przedsiębiorstwa.

Allocation Analysts dokonują analiz różnych raportów w celu zidentyfikowania możliwości sprzedaży i czynników ryzyka. Obserwują przepływ towarów z magazynów centralnych do sklepów w skali tygodniowej i podejmują strategiczne decyzje pod kątem jego optymalizacji. Pełnią także funkcję łącznika między magazynami centralnymi a pracownikami działu zakupów i merchandisingu, dbając o punktualne dostarczenie właściwych towarów do odpowiednich sklepów. Realizacja tych zadań pomoże rozwinąć Twoje umiejętności analityczne oraz strategiczne i kreatywne podejście do rozwiązywania problemów, które będą decydujące dla Twojego dalszego rozwoju na ścieżce kariery.

Senior Allocation Analyst

Praca na stanowisku Senior Allocation Analyst wiąże się z rozszerzonym zakresem obowiązków. Będziesz odpowiedzialny za samodzielne opracowywanie strategii przyczyniających się do ciągłej poprawy dostaw towarów do naszych sklepów i ich zestawienia. Twoje analizy będą wspierać pracę działu zakupów i planowania, tym samym znacząco wpływając na opracowywanie przyszłych strategii. Będziesz także uczestniczyć w planowaniu i realizacji imprez przeprowadzanych w sklepach i poświęconych produktom. W zakres Twoich obowiązków będzie wchodzić także obserwacja i analiza rynku.

Pracując na stanowisku Senior Allocation Analyst, będziesz rozwijać i utrwalać swoje umiejętności kierownicze. Będziesz mentorem i trenerem Allocation Analystów, dbając o równomierny podział pracy. Przejmiesz także odpowiedzialność za projekty i inicjatywy realizowane na szczeblu przedsiębiorstwa.

Assistant Merchandiser

Pracując jako Assistant Merchandiser, będziesz członkiem zespołu ds. sklepów lub produktów firmy. W ramach pracy na tym stanowisku zostaniesz przygotowany do przyszłej współpracy z kierownikami różnych pionów przedsiębiorstwa.

Jako Assistant Merchandiser ds. sklepów, będziesz odpowiedzialny za identyfikowanie regionalnych trendów i perspektywiczne dokonywanie zmian swoich planów, nadzorując przepływ towarów w poszczególnych sklepach i dbając o zapewnienie odpowiedniej oferty w sklepach całego regionu. Doświadczenie kierownicze zbierzesz w ramach współpracy z Analystami/Senior Analystami przy opracowywaniu tygodniowych strategii przepływu towarów. Będziesz także w dużym stopniu odpowiedzialny za rozwój i szkolenia członków Twojego zespołu.

Jako Assistant Merchandiser ds. produktów, będziesz ściśle współpracować z działem zakupów, wspólnie opracowując i realizując strategie. Będziesz pracować samodzielnie, wykorzystując swoją wiedzę dotyczącą rozwoju obrotów towaru i trendów do optymalizacji wyniku operacyjnego.

Jako Assistant Merchandiser ds. sklepów lub ds. produktów, będziesz świadomy skutków finansowych Twoich działań, postępując zgodnie z celami przedsiębiorstwa. W ramach pracy na stanowisku Assistant Merchandisera zbierzesz doświadczenie głównie w zakresie rozpoznawania i rozwiązywania problemów, co znacząco pomoże Ci zrobić następny krok na ścieżce kariery.

Pracując jako Merchandiser ds. sklepów, będziesz odpowiedzialny za Assistant Merchandiserów, Senior Allocation Analystów i Analystów wchodzących w skład Twojego zespołu. Będziesz osobą do kontaktu zarówno dla działu produktów, jak i dla pionu operacyjnego i logistyki. Będziesz dbać o opracowanie stosownych strategii, zapewniających punktualne dostarczanie właściwych towarów do odpowiednich sklepów. Na co dzień będziesz zajmować się zapasami magazynowymi, przepływem towarów i obrotami magazynowymi w poszczególnych sklepach. Będziesz potrzebować bardzo dobrych umiejętności kierowniczych, aby kierować i wspierać Twój zespół.

Pracując na stanowisku Merchandiser ds. produktów będziesz opracowywać sezonowe i przedsezonowe strategie produktów w oparciu o ilości sztuk i obroty. Opracowanie tych strategii będzie wymagać znajomości rynku oraz odpowiedniego zrozumienia danych liczbowych w celu ich dostosowania do nadrzędnych celów przedsiębiorstwa. Twój zespół będzie obejmować Assistant Merchandiserów i Senior Analystów. Jako Merchandiser, będziesz musiał kierować zespołem, dbając o jego motywację i rozwój. Do Twojej pracy niezbędna będzie umiejętność sprawnej komunikacji z Senior Managerami różnych pionów, ponieważ właśnie to oni mieli duży wpływ na Twoje decyzje związane z planowaniem.

Senior Merchandiser

Pracując jako Senior Merchandiser, będziesz zarządzać Merchandiserami wchodzącymi w skład Twojego zespołu. Będziesz ponosić dużą odpowiedzialność kierowniczą i samodzielnie opracowywać strategie oraz cele dla Twojego obszaru produktowego. W ramach pracy na tym stanowisku będziesz ściśle współpracować z kierownikami różnych pionów i przejmiesz odpowiedzialność za projekty obejmujące wiele działów.

Assistant Vice President

Pracując na stanowisku Assistant Vice President, będziesz kierować obszarem biznesowym i definiować jego rozwój. W ramach współpracy z zespołem działu zakupów będziesz opracowywać wspólne strategie i inicjatywy, które pomogą nam w osiągnięciu naszych celów finansowych. Będziesz także kierownikiem zespołu, dbając o jego rozwój. Dzięki umiejętnościom kierowniczym będziesz w stanie motywować, inspirować i wspierać rozwój zawodowy jego członków. Bardzo dobre zrozumienie obszaru biznesowego, którym zarządzasz, oraz działalności operacyjnej w obrębie organizacji będą podstawą Twojego sukcesu.

Oddział Merchandisingu znajduje się w biurze w Watford oraz w Düsseldorfie.

Aktualne oferty

Aplikuj teraz!