Kluczowe stanowiska

Store Manager

Zadaniem Store Manager jest zarządzanie sklepem w najbardziej skuteczny i wydajny sposób, uwzględniając sytuację obecną oraz plany na najbliższą, jak i dalszą przyszłość. Takie podejście pozwala maksymalizować sprzedaż i zysk, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów. Jednym z najważniejszych obowiązków w tej roli jest dbałość o zawsze atrakcyjny wygląd sklepu, starając się wykorzystać wszystkie zalety przestrzeni i asortymentu. Należy również zwrócić uwagę na wysokie wyniki zespołu oraz rozwój kariery utalentowanych jednostek, aby w pełni realizowali swój potencjał.

Aby sprostać tym obowiązkom, potrzebne jest duże doświadczenie kierownicze w zarządzaniu w branży detalicznej, w obszarze związanym z obsługą klienta, a także wybitne zdolności komunikacyjne i wysoko w rozwinięte umiejętności podejmowania decyzji.

Floor Manager

Pomoc w osiąganiu określonych dla sklepu pułapów sprzedaży i zysku to główny obowiązek na tym stanowisku. Osiągniesz to czuwając nad implementacją i sprawnym działaniem systemów i procedur zaopatrzenia. Weźmiesz udział w planowaniu i organizacji specjalnych wydarzeń i imprez. Dzięki Twoim wysokim umiejętnościom zarządzania zasobami ludzkimi, stworzysz zespół wykwalifikowanych i sprzedawców.

Ta rola wymaga doświadczenia w zarządzaniu w branży detalicznej i w obszarze związanym z obsługą klienta, przynajmniej na poziomie Assistant Manager. Wymagane jest także rozeznanie w branży komercyjnej.

Team Leader

Jako Team Leader zarządzasz konkretnymi obszarami działalności sklepu – obsługą klientów, dostępnością produktów lub zagospodarowaniem powierzchni sprzedaży – dbając o zachowanie najwyższych standardów ekspozycji produktów, prowadzenia działalności handlowej, obsługi klientów i sprzedaży. Jeśli jednak interesuje Cię bardziej różnorodny zakres obowiązków, nie ma powodu do zmartwienia. W tej roli każdy musi opanować zakres obowiązków przypisany do wszystkich powyższych zadań, przy czym rotacja obowiązków odbywa się w cyklu tygodniowym. W Twojej gestii znajdzie się również funkcja kierownika zmiany.

Aby móc sprostać tym wyzwaniom, musisz posiadać solidne doświadczenie na stanowisku kierowniczym lub nadzorczym w branży detalicznej, w obszarze działalności związanym z obsługą klienta, a także wybitne zdolności komunikacyjne.

Sprzedawcy

Ta rola jest niezbędnym elementem działalności każdego sklepu TK Maxx i HomeSense. Sprzedawcy tworzą zespół, który dba o to, aby jakość pracy sklepu zawsze była znakomita, a klienci traktowani profesjonalnie – od momentu wejścia do sklepu aż do chwili zakończenia zakupów. Poza obsługą klientów w zakres Twoich obowiązków będzie wchodzić również zarządzanie powierzchni sklepowej. Oznacza to, że będziesz pierwszą osobą, która obejrzy i rozlokuje nowo przywiezione towary. Pozostałe z Twoich obowiązków będą dotyczyć pracy w przymierzalniach, przy kasach oraz utrzymywania porządku i czystości w sklepie.

Od naszych sprzedawców wymagamy umiejętności pracy w zespole, a także zdolności do przejmowania inicjatywy i utrzymywania wysokiej jakości pracy. Przydadzą się również zdolność szybkiego uczenia i znakomite zdolności komunikacyjne, które zwykła wizytę w sklepie w oczach klienta przemieni w doskonale doświadczenie. Wcześniejsze doświadczenie byłoby pomocne, ale nie jest ono niezbędne, gdyż zapewnimy Ci wszelkie szkolenia potrzebne do rozpoczęcia pracy.

District Manager

Praca kierowników rejonowych jest niezbędnym elementem struktury TJX Europe. To właśnie oni przekładają regionalne cele naszej firmy na cele i plany dla danego rejonu, wyznaczając również kierunki rozwoju biznesowego i korporacyjnego dla całego podlegającego im obszaru. Działania te nie tylko pomagają stymulować wzrost sprzedaży i zysków w danym rejonie, ale także pozwalają na stałe utrzymywanie wysokich standardów pracy. Na tym właśnie będzie polegać Twoja rola na tym stanowisku. Przejmiesz odpowiedzialność za grupę sklepów, a jednocześnie będziesz szkolić obecnych i przyszłych kierowników, wspierając ich rozwój zawodowy oraz zauważając i promując utalentowane jednostki.

Wymagania w tej roli to głębokie zrozumienie działalności naszej firmy, a także duże doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, wymagającej wysoko rozwiniętych zdolności przywódczych, niezbędna jest również umiejętność strategicznego spojrzenia na przyszłość firmy.

District Loss Prevention Manager

Na tym stanowisku będziesz nadzorować rejon obejmujący grupę przypisanych Ci sklepów, współdziałając z kierownictwem szczebla rejonowego w celu wdrażania skutecznych strategii zmniejszania strat towarowych. Twoim zadaniem będzie motywowanie i wspieranie sklepów w toku wdrażania wspomnianych strategii i zarządzanie codzienną pracą zespołów ds. zapobiegania stratom, dbając, by działały skutecznie i zgodnie z celami firmy. Sprostanie tym obowiązkom wymaga znajomości metod i strategii zapobiegania stratom oraz zrozumienie znaczenia krótko- i długoterminowych celów w skutecznym realizowaniu planów biznesowych. Niezmiernie istotny jest również bezpośredni i otwarty styl zarządzania.

Loss Prevention Manager

Praca na tym stanowisku polega na nadzorowaniu pracy zespołu inspektorów ds. zapobiegania stratom. Twoim zadaniem będzie promocja i wsparcie firmowych programów ograniczania strat towarów, a także przeprowadzanie kontroli w kluczowych obszarach działalności, aby określić obszary obciążone ryzykiem. Będziesz także zarządzać zespołem pracowników odpowiedzialnych za ochronę poszczególnych obiektów. Twojej kompetencji podlegają przypadki kradzieży wewnętrznej i zewnętrznej, w związku z czym niezbędne jest duże doświadczenie w rozwiązywaniu problemów związanych z kradzieżą.

W tej roli konieczne jest dogłębne zrozumienie znaczenia zapobiegania stratom w środowisku bezpośredniego kontaktu z klientem oraz wysoko rozwinięta umiejętność analitycznego myślenia.

Loss Prevention Investigator

Twoim zadaniem będzie badanie obszarów występowania strat w sklepie oraz zarządzanie ochroną obiektu w skuteczny i profesjonalny sposób. Będziesz odpowiedzialny za odpowiednie przeszkolenie wszystkich osób odpowiedzialnych za klucze, upewniając się, że są oni w pełni zaznajomieni z obowiązkami związanymi z pełnieniem tej funkcji i wiedzą o prowadzonych przez firmę programach ograniczania strat. Będziesz też uczestniczyć w co tygodniowych kontrolach i w udzielaniu informacji zwrotnej kierownictwu sklepu, porównując dokonane ustalenia oraz opracowując plany mające na celu redukcji ryzyka ponoszenia strat.

Obowiązki wpisane w to stanowisko wymagają dokładnego zrozumienia potrzeby zapobiegania stratom w otoczeniu zorientowanym na bezpośredni kontakt z klientem, a także umiejętności zachowania spokoju i koncentracji pod presją. Niezbędne jest również duże doświadczenie w rozwiązywaniu problemów związanych z kradzieżą.

Aktualne oferty

Aplikuj teraz!